Ray Klimek
Elsewhere 1Elsewhere 2Elsewhere 3Elsewhere 4Elsewhere 5
Elsewhere
Abandoned Storefront
Pittston, Pennsylvania
2007
BACK TO PORTFOLIO